PRISER

Observera att priserna i tabellen nedanför endast är exempel. Det finns plats att skriva en rubrik samt en detaljerad beskrivning av tjänsten eller produkten. Om du har tillgång till E-Butiken kan du istället använda produktblocken. Du kan enkelt skapa en lista med tjänster och vad de kostar i tabellen. 

Om du behöver redigera tabellerna kan du anpassa designmallen.